Kezdőlap

Roma in Central and Eastern Europe:

Ethnicising, Performing, and Commodifying Social Differences" címmel megjelent az Acta Ethnographica Hungarica legújabb tematikus száma Berta Péter, intézetünk munkatársa szerkesztésében. A lapszám az alábbi tematikus blokkokat tartalmazza: Politics of Ethnicity in Art and Economic Practices; Ideologies of Gender, Social Hierarchy, and Individuality; Interethnic Encounters: Power Inequalities, Media, and Religion.

A szám tartalomjegyzéke letölthető innen.

 A szám írásai elérhetőek az Akadémiai Kiadó honlapján.

A Salgótarjáni utcai zsidó temető

címmel jelent meg Tóth Vilmos történész és Nagy Károly Zsolt, intézetünk tudományos munkatársának új monográfiája a Nemzeti Örökség Intézete kiadásában.

A Salgótarjáni utcai zsidó temetőről most megjelent kötet a hazai temetkezéstörténeti és a budapesti helytörténeti szakirodalom, valamint a magyar judaikakutatás nagy adóssága volt. Az új kötet egyszerre szakirodalmi monográfia és fotóművészeti album.

A mai kulturális antropológia fő áramlatai és megkerülhetetlen megközelítésmódjai

címmel szervez nemzetközi előadássorozatot 2014-2015-ben a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Programja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottság Etnológiai Munkabizottsága, és a Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, Párizs.

Pályázat a Néprajztudományi Intézetben tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet a Néprajztudományi Intézetben tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Kutatási téma: 20. századi történeti traumák „alulnézetben"

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézete a 20. század társadalom- és gazdaságtörténetét, a történeti kataklizmáknak és drámai politikai változásoknak a lokális társadalmakra, táji környezetre, mindennapi életre, intézményekre, családi és egyéni életutakra gyakorolt komplex hatását történeti-néprajzi módszerekkel vizsgáló pályázók jelentkezését várja. Ezen belül is fókusz lehet az etnicitás szerteágazó kérdésköre (migráció, integráció, alkalmazkodás, kooperáció, konfliktusok, identitás stb.)

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének Évkönyve - XXX.

Megjelent az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 30. évkönyve. A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható. A kötet megvásárolható Fancsek Krisztinánál

Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián Erdélyi János születésének 200. évfordulója alkalmából

2014. április 10-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel kerül sor az Erdélyi János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezendő emlékülésre. A rendezvény helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Székháza (Bp. 1051 Széchenyi tér 9.). Az emlékülés programja innen tölthető le!